Chương trình học Anh ngữ giao tiếp quốc tế

english_for_2.5_6

Kế hoạch học tập

Anh văn Giao tiếp là chương trình dành cho học viên người lớn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Chương trình sẽ tạo điều kiện giúp cho học viên làm quen lợi thế cạnh tranh trong thế giới kinh doanh ngày nay và cộng đồng toàn cầu.


Chương trình có 6 cấp độ phù hợp với tất cả nhu cầu của người học - từ sơ cấp đến nâng cao.

Biểu đồ

Luôn có các cấp độ lớp phù hợp cho khóa này

Số giờ học ước tính của mỗi cấp độ [số giờ và số tuần]

Kết quả của mỗi cấp độ tương đương với các kỳ thi quốc tế định kỳ

Xem thực tế học viên ILA thể hiện khả năng tiếng Anh của mình theo từng cấp độ.

Các tính toán cho bảng xếp hạng được dựa trên sinh viên theo học 4 giờ mỗi tuần.

Học viên phải thực hiện bài kiểm tra trình độ tại trung tâm ILA trước khi ghi danh học.

Vỡ lòngmore
section

138h

8mo

CEFR A1
Cambridge exams
Sơ cấpmore
section

184h

10mo

CEFR A2
Cambridge exams
Sơ Trung cấpmore
section

184h

10mo

CEFR A2
Cambridge exams KET
Trung cấpmore
section

184h

10mo

CEFR B1
Cambridge exams PET
Cao Trung cấpmore
section

184h

10mo

CEFR B2
Cambridge exams FCE
Cao cấpmore
section

184h

10mo

CEFR C1
Cambridge exams CAE
Cấp độ

Khóa học

cefr

Cambridge exams Cambridge exams
IELTS
TOEFL iBT
TOEIC

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ lòng

138h

8mo

A1

120 50/30

Sơ cấp

184h

10mo

A2

225 75/55

A2

KET

375 100/80

Trung cấp

184h

10mo

B1

PET

4-5

57-86

550 120

B2

FCE

5,5-6,5

87-109

785 160/150

Cao cấp

184h

10mo

C1

CAE

7-8

110-120

945 180