Phương pháp giảng dạy chương trình Anh ngữ giao tiếp

Chương trình và Phương pháp giảng dạy

Mỗi cấp độ của Chương trình được biên soạn chặt chẽ phù hợp với học viên theo từng cấp độ.

Chương trình học chú trọng đến 4 kỹ năng cốt lõi: Nghe, Nói, Ðọc, Viết; trong đó chú trọng cao đối với 2 kỹ năng Nghe và Nói. Ðặc biệt, Ngữ pháp và Từ vựng cũng được chú trọng bằng cách lồng ghép vào các hoạt động, các tình huống thực tiễn nhằm giúp học viên học được cách sử dụng tiếng Anh chuẩn xác. Nội dung bài học được thiết kế sinh động tạo sự phấn khích trong học tập, giúp học viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp bằng Anh ngữ trong môi trường chuyên nghiệp hàng ngày và trong giao tiếp xã hội mang tính quốc tế.

ILA ứng dụng các công nghệ mới nhất để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho chương trình này, bao gồm:

  • Bảng tương tác cảm ứng
  • Các thiết bị cầm tay [iPads, máy tính bảng, v.v]
  • Các trò chơi mang tính tương tác
  • Internet, âm nhạc và phim ảnh
  • Các hoạt động theo nhóm

Bài tập trực tuyến