Trình độ cao cấp: Học tiếng anh giao tiếp quốc tế

184 Giờ

10 Tháng

Lịch học

Với 4 cấp độ Cao Cấp sẽ giúp học viên phát triển nhận thức cao về tiếng Anh. Học viên ở cấp độ này sẽ gần như sử dụng tiếng Anh thành thạo tự nhiên như người bản xứ. Ở cấp độ này học viên đã có thể tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc tế và dự tính nhận được điểm số cao hơn như sau:

Cao cấp

Cao cấpmore
section

184h

10mo

CEFR C1
Cambridge exams CAE
Cấp độ

Khóa học

cefr
Cambridge exams Cambridge exams
IELTS
TOEFL iBT
TOEIC

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ lòng

138h

8mo

A1

120 50/30

Sơ cấp

184h

10mo

A2

225 75/55

A2

KET

375 100/80

Trung cấp

184h

10mo

B1

PET

4-5

57-86

550 120

B2

FCE

5,5-6,5

87-109

785 160/150

Cao cấp

184h

10mo

C1

CAE

7-8

110-120

945 180

*CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages