Trình độ sơ trung cấp: Học tiếng anh giao tiếp quốc tế

184 Giờ

10 Tháng

Lịch học

Các cấp độ Sơ Trung Cấp giúp học viên phát triển khả năng mô tả và trình bày ý kiến về thế giới xung quanh và tương tác trong một môi trường tiếng Anh chuyên nghiệp. Các khóa học này sẽ tiếp tục giúp học viên phát triển 4 kỹ năng chính đồng thời cùng lúc giúp nâng cao sử dụng ngữ pháp và từ vựng chuẩn xác. Sau khi hoàn thành các khóa học này, học viên có thể tham gia kỳ thi Cambridge KET. Ở cấp độ này, học viên được chuẩn bị để có thể tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế theo dự tính điểm như sau:

Sơ Trung cấp

Sơ Trung cấpmore
section

184h

10mo

CEFR A2
Cambridge exams KET
Cấp độ

Khóa học

cefr
Cambridge exams Cambridge exams
IELTS
TOEFL iBT
TOEIC

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ lòng

138h

8mo

A1

120 50/30

Sơ cấp

184h

10mo

A2

225 75/55

A2

KET

375 100/80

Trung cấp

184h

10mo

B1

PET

4-5

57-86

550 120

B2

FCE

5,5-6,5

87-109

785 160/150

Cao cấp

184h

10mo

C1

CAE

7-8

110-120

945 180

*CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages