Trình độ vỡ lòng: Học tiếng anh giao tiếp quốc tế

138 Giờ

8 Tháng

Lịch học

Với 3 khóa Vỡ Lòng sẽ tạo nền tảng cho việc học tiếng Anh. Chương trình tập trung 4 kỹ năng cốt lõi: Nghe, Nói, Ðọc, Viết; trong đó chú trọng 2 kỹ năng Nghe và Nói, Ðặc biệt, Ngữ pháp và Từ vựng cũng được chú trọng giúp làm giàu cho học viên.

Vỡ lòng

Vỡ lòngmore
section

138h

8mo

CEFR A1
Cambridge exams
Cấp độ

Khóa học

cefr
Cambridge exams Cambridge exams
IELTS
TOEFL iBT
TOEIC

Listening/
reading
Speaking/
writing

Vỡ lòng

138h

8mo

A1

120 50/30

Sơ cấp

184h

10mo

A2

225 75/55

A2

KET

375 100/80

Trung cấp

184h

10mo

B1

PET

4-5

57-86

550 120

B2

FCE

5,5-6,5

87-109

785 160/150

Cao cấp

184h

10mo

C1

CAE

7-8

110-120

945 180

*CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages