MyELT / E-Learning

Tổng quan

ILA xin giới thiệu với học viên chương trình E-LEARNING cập nhật nhất thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như học tập trực tuyến, nhiều ứng dụng thú vị cùng thiết bị cầm tay (iPad, máy tính bảng) ngay tại trung tâm.

Student Materials

MyELT tutorial

MyELT là chương trình học trực tuyến dành cho các khóa Vỡ Lòng của ILA. MyELT sẽ mang đến cho bạn cơ hội tiếp cận học tiếng Anh ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thông qua các thiết bị di động của bạn. Cùng xem hướng dẫn để học thêm nhiều hơn:

Life and Critical Thinking Part 1

Life and Critical Thinking Part 2

Level 1
 • PDF
  Level 1 Scope Sequence
 • life1_u2
 • PDF
  Level 1 Unit 7
Level 2
 • PDF
  Level-2-Scope-Sequence
 • PDF
  Unit-3
 • life2_u2
level 3
 • PDF
  Level-3-Scope-Sequence
 • PDF
  Level-3-Unit-4
 • life3_u4
level 4
 • PDF
  Level-4-Scope-Sequence
 • PDF
  Unit-8
 • life4_u8
Level 5
 • PDF
  Level-5-Scope-Sequence
 • PDF
  Unit-4
 • life5_u4
Level 6
 • PDF
  Level-6-Scope-Sequence
 • PDF
  Level-6-Unit-8
Life
 • PDF
  Life-Sampler